Vi er en non-profit organisasjon som jobber for å lage et faglig miljø for Gestalt praktiserende i organisasjoner.

  • GPO tilbyr workshop og gestaltsalonger med faglige tema og oppdateringer samt veiledning.
  • GPO tilbyr coaching og veiledning med akkrediterte coacher og godkjente veiledere for medlemmene.
  • GPO tilbyr kontorleie til medlemmene hver fredag til en rimelig kostnad.

Ideen for en organisasjon som GPO har sprunget ut fra behov hos praktiserende konsulenter og ledere med gestalt bakgrunn og fagmiljøet innen organisasjon på NGI. Behovet for en felles møtested for å dele erfaringer og videreutvikling. En organisasjon som jobber for å fremme fagmiljø og utvikling innen området organisasjon og ledelse.

Vi som jobber i komplekse organisasjoner med gestalt har behov for å ha et sted hvor vi kan møtes, diskutere, utveksle erfaringer og ideer.

Styret til GPO består av 7 personer, og 2 vara medlemmer. Det er per i dag ingen undergrupper, GPO vurderer at det skal utvikles etter hvert.

Målet til GPO er etter hvert å knytte seg til internasjonale paraplyorganisasjoner slik at vi også kan utveksle erfaringer og få inspirasjon og faglig påfyll internasjonalt.