Medlemskap

GPO har fire typer medlemskap:

 1. Ordinært medlem
 2. Akkreditert medlem
 3. Student medlem
 4. Pensjonist medlem

 

Beskrivelse av medlemskap:

1. Ordinært medlem

Er for deg som ønsker en tilknytning til GPO´s fagmiljø, og benytter seg av medlemsfordelene.

Krav til grunnutdanning:

  • Utdannet coach eller terapeut ved Norsk Gestalt Institutt- Høyskole eller tilsvarende utdanning godkjent av EAGT.
  • Minimum 4 års erfaring fra arbeidslivet

Alternativ opptakskrav:

  • Søknad vurdere individuelt

2.  Akkreditert medlem

Er for deg som ønsker en tilknytning til GPO´s fagmiljø, og benytter seg av medlemsfordelene, og som går i regelmessig veiledning. Medlemskapet tilfredsstiller NGI sitt krav for å være coach for studenter på coachingutdanningen og gir rett til å bruke tittelen MGPO.

Krav til grunnutdanning:

 • Utdannet coach eller terapeut ved Norsk Gestalt Institutt- Høyskole eller tilsvarende utdanning godkjent av EAGT.
 • Minimum 4 års erfaring fra arbeidslivet

Krav til veiledning:

 • 23 timer veiledning (60 min), av disse skal minimum 12 timer være med GPO godkjent veileder. Alternativt kan veiledning (med organisasjon som tema) mottatt av veileder sertifisert av NGF godkjennes.
 • De øvrige 11 timene kan være kollegaveiledning (av kolleger med gestalt bakgrunn og organisasjonserfaring). Alternativt kan gestalt workshop med temaer innen organisasjon godkjennes.

Veiledningsskjema 

 

3. Student medlem

For deg som studerer Gestalt Coaching- eller  gestaltterapi.

 

4. Pensjonistmedlem

For deg som har pensjonert deg, men som fortsatt ønsker å være tilknyttet GPO´s fagmiljø, og benytter seg av medlemsfordelene.

 

Søknad om medlemskap

Skriftlig søknad om medlemskap sendes styret, som behandler søknaden etter de til enhver tid gjeldende kriterier for medlemskap i GPO. Last ned skjema for medlemskap nedenfor. Fyll ut skjema og send oss elektronisk til gpo@gpo.no.

 

Medlemskap i GPO koster kr. 1250,- per år og kr. 700,- per år for pensjonister og studenter ved NGI.

Ny medlemsskapsfordel -Lei rom via GPO-avtalen i BA

Trykk på linken under for mer informasjon:

Lei GPO rommet

 

 

Skjema for medlemskap