Til alle GPO medlemmer: Det vil ikke bli utarbeidet egen standard for smittevern for vår bransje. GPO oppfordrer derfor alle dere som etter hvert skal starte opp ordinær praksis igjen til å følge med på FHI.no og Helsedirektoratet.no. Her vil du finne beskrivelser av ulike smitteverntiltak som vil være aktuelle for vår bransje og implementerbare i din praksis. GPO oppfordrer sine medlemmer til aktivt å søke råd og veiledning. Se link: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Vil-apne-samfunnet-gradvis-og-kontrollert/id2697060/ I tillegg vil GPO minne om Helsedirektoratets smitteverntiltak. Styret i GPO ønsker alle medlemmene alt godt, i disse spesielle tider. Følg med på Facebook og www.gpo.n for nye arrangement i regi av GPO.   Hilsen Styre i GPO                                                                                                                                                                             GPO - KOMMER SNART MED NY WEBSIDE MED EGEN MEDLEMSPROFIL!
Om Gestaltpraktiserende i Organisasjoner

Vår metode- din styrke

Gestalt Praktiserende i Organisasjoner (GPO) er en medlemsorganisasjon for gestaltpraktiserende i organisasjoner

Vårt mål er å tilby deg:

Faglig utvikling – Kvalitetssikring  – Erfaringsdeling – Nettverksbygging

På denne måten styrker vi sammen gestalt som metode

 

Les mer