Om Gestaltpraktiserende i Organisasjoner

Vår metode- din styrke

Gestalt Praktiserende i Organisasjoner (GPO) er en medlemsorganisasjon for gestaltpraktiserende i organisasjoner

Vårt mål er å tilby deg:

Faglig utvikling – Kvalitetssikring  – Erfaringsdeling – Nettverksbygging

På denne måten styrker vi sammen gestalt som metode

 

Les mer