Lørdag 28. og søndag 29. mars, kl 09.00-16.00

På kurset vil du få teoretisk og praktisk innføring i prosessmetoden Prekesjappe. Det vil være anledning til å
arbeide med planlegging av, og trening på, egne leveranser av gestaltprosesser i organisasjoner. Kurset er
godkjent av NGF som profesjonell faglig oppdatering og gir 12 PFO-timer.

Prekesjappe – en arena for samskapende prosesser der ulike roller og interesser møtes

Prekesjappe er en effektiv prosessmetode for involvering av ulike interesser og roller i tema med stor kompleksitet. På kort tid har Prekesjappe blitt en populær arena for samskapning. Metoden ble utviklet i Fredrikstad kommune og benyttes i dag i ulike kontekster der endringsbehovet er åpenbart. Faglige entreprenører er Anita Bolghaug og Beate Midttun, og metoden er teoretisk forankret i gestaltterapi, så vel som organisasjonsutvikling, kulturutvikling, systemisk praksis og generell endringsteori.

Prekesjappe er utviklet i praktisk anvendelse av samarbeidet i den norske modellen https://www.idebanken.org/innsikt/artikler/den-norske-modellen. Den har vist seg særlig nyttig i kontekster der politikere har gitt tydelige føringer, arbeidsgiver har satt utviklingsbehovet på agendaen, og involvering av tillitsvalgte, verneombud og ansatte er hensiktsmessig i realisering av gevinster. Mange deltagere har beskrevet at de opplever metoden som effektiv og overraskende nyttig, kreativ, inkluderende og engasjerende.

Beate og Anita har siden sommeren 2017 holdt 175 prekesjapper, for rundt 3000 deltakere i ulike roller som leder, medarbeider, tillitsvalgt, verneombud, pårørende, innbygger og politiker, lokalt i Fredrikstad-samfunnet og på nasjonale arenaer. Prekesjappe ble presentert på EAGT-konferansen i Budapest september 2019.

Anita Bolghaug er til daglig prosessleder innen organisasjon- og tjenesteutvikling i Fredrikstad kommune. Hun jobber med kulturutviklingsprogram på alle nivåer fra innbyggere til ansatte, ledere og politikere i kommunen, samt politisk og organisasjonsmessig påvirkningsarbeid lokalt og nasjonalt. Som coach og psykoterapeut har hun mer enn 20 års erfaring med å hjelpe individer og organisasjoner med endringsarbeid. Hun har vært med å starte/drifte store hoteller som Oslo Plaza og Traaseth Park Hotel, hotell for den amerikanske olympiske komité under lekene på Lillehammer, og har jobbet med HR i store produksjonsbedrifter. Bolghaug er utdannet kognitiv coach fra Høgskolen i Hedmark, gestaltterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole og har master i systemisk praksis fra VID vitenskapelig høgskole.

Beate Midttun er til daglig programleder innen organisasjon- og tjenesteutvikling i Fredrikstad kommune. Hun jobber med kulturutviklingsprogram på alle nivåer fra innbyggere til ansatte, ledere og politikere i kommunen, samt politisk og organisasjonsmessig påvirkningsarbeid lokalt og nasjonalt. Hun er tidligere yrkesoffiser og har sin lederutdanning fra Luftkrigsskolen, master i organisasjons- og lederutvikling fra Høgskolen i Østfold og er gestaltterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. Midttun har internasjonal arbeidserfaring fra FN operasjonene i Bosnia i 1994, fra FNs hovedkvarter i New York og den Den Norske FN-delegasjonen, og har arbeidet med strategi- og lederutvikling hos Sjefpsykologen ved Forsvarets høyskole. I privat næringsliv har hun arbeidet for Accenture og Right Management.

GPO
Bygdøy allé 21, 5. etg.
0262 Oslo
+47 90 82 72 32