Invitasjon til workshop 14 og 15 Februar 2018:

Tema: Gestalt som element i lederutvikling
Vi kan med glede invitere til to dagers work-shop som fasiliteres av Hans Morten Skivik, som de siste tre årene har arbeidet i AFF hvor han er programdirektør for Norges mest kjente lederutviklingsprogram: Solstrandprogrammet HANS MORTEN SKIVIK
Hans Morten vil arbeide med ulike tematikker innen lederutvikling og relasjonell ledelse med utgangspunkt hans bok Relasjonell ledelse – å lære lederskap i praksis. Vi vil arbeide med flere av bokens sentrale modeller og teorier hvor
gestalt blir integrert med andre virkemidler og modeller fra områder som motivasjon, grupper og team, ledergrupper og prestasjonsmotivasjon.
Vi utforsker og arbeider med forskjellige design av lederutviklingsprogram.
Boken inngår som kursmateriell

14 og 15 Februar
Onsdag : 0930-1700
Torsdag : 0930-1500.

Pris:

4000,- for medlemmer

8000,- for ikke medlemmer

Påmelding: venteliste

 

gpo@gpo.no