Gestalt Praktiserende i Organisasjoner (GPO) er en medlemsorganisasjon for gestaltpraktiserende i organisasjoner

Vårt mål er å tilby deg:

Faglig utvikling – Kvalitetssikring  – Erfaringsdeling – Nettverksbygging

På denne måten styrker vi sammen gestalt som metode

 

GPO en medlemsorganisasjon for gestaltpraktiserende som jobber i eller er tilknyttet organisasjoner, private og offentlige. GPO retter seg mot alle som har en formell gestaltutdanning (terapeut, coaching eller organisasjon) og som jobber i, sammen med eller for organisasjoner i Norge. Medlemmer kan inneha roller som f.eks. konsulent, leder, coach, ansatt og terapeut.

Feltet i organisasjoner er sammensatt og kompleks og det kan bl.a. oppstå parallelle prosesser. Det er mange prosesser som skal fasiliteres.

Når du jobber i en organisasjon som konsulent, leder, prosjektleder eller lignende er det mye som kan påvirke deg. Kanhende du føler deg alene om å ha prosesskompetanse. Ved gjennomføring av prosesser kan det oppstå motsetninger mellom krav og forventninger til fremdrift og effektivitet i organisasjonen.

Vi ønsker at GPO skal være et sted hvor du kan finne likesinnede, utveksle erfaringer, nye ideer og få faglig påfyll. Se Eventer for våre arrangementer.