Tema:

God alene – Best sammen

Gestaltarbeid med grupper og team i organisasjoner

Dato: 08.11.1017

Kl. 09:00- 17:00

Pris:  Kr. 1000,- for medlem og kr. 2000,- for ikke medlem

Reidulv Dyrkorn er psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi. Han er utdannet gestaltterapeut fra Erv og Miriam Polster, Gestalt Institute of San Diego. Han er forfatter av boken «Lederen og Teamet- Gestaltbasert Coaching og Teamutvikling» (Dyrkorn, 2014). Der tar han for seg gestaltarbeid med grupper og team som handler for en stor del om arbeid med kontaktgrenser – mentalt- emosjonelt- og relasjonelt. Dette arbeidet  mener Dyrkorn, fordrer en balansert anvendelse av intervensjoner på henholdsvis individ- relasjons- og gruppenivå.

Kurset blir lagt opp som en veksling mellom forelesning, samtale, øvelser i par/smågrupper, og demonstrasjoner av arbeid med grupper. Følgende tema blir belyst så langt tiden tillater: 

Anvendelse av kartlegging og forberedelsesoppgaver. 

Gruppedynamikk og faser i en gruppes utvikling – Progresjon og timing av intervensjoner. 

Gruppeterapi – Gruppeveiledning –

Teamutvikling: Forskjeller og likheter. 

Intervensjonsmetoder på individ – relasjons- og gruppenivå

(arbeid med verbalt og nonverbalt språk – eksperimentering – fantasiarbeid).

Intervensjonshjulet (Dyrkorn, 2014)

Kreativitet og vitalitet i grupper og team

 

 

GPO styre ønsker alle velkommen!