Tema: Kreativ tilpasning i organisasjoner

Organisasjonsarbeid basert på fenomenologi, lov om pregnans og gestalt psykologi. En kombinasjon av teoretiske diskusjoner, eksperimenter og veiledning av praksis.

Daan van Baalen (f.1942) var med å starte Norsk Gestaltinstitutt i 1986, har vært rektor og er i dag medeier av NGI AS. Han er førstelektor, lærer, veileder og gestaltterapeut ved instituttet. Han innehar European Certificate of Psychotherapy (ECP).

Daan er utdannet lege (1971 i Nederland), gestaltterapeut (1975 i Nederland), gruppeanalytiker (1983) og psykosynteseterapeut (1981 i London). Han har 10 års erfaring innen allmennmedisin som lege og psykoterapeut. Fra 1987 arbeidet han med forskningsprosjektet «Cancer and Psychotherapy» på Erasmus universitetet, Rotterdam, hvor han bl.a. arbeidet psykoterapeutisk med kronisk syke pasienter. I perioden 1979 til 1995 var han leder og lærer ved det Hollandsk-Belgiske gestaltinstituttet Multi-di-Mens.

Velkommen til en spennende workshop.

Hilsen

Styret i GPO