7 og 8 Juni, Working in Organisations

To dagers workshop med Frank Staemmler

Fredag 7.6  kl. 09:30- 17:00 lørdag 8.6 kl. 09:30- 17:00

Motiverende sinnstilstander

Vi har tre viktige motiverende sinnstilstander: fare og trussel, våkenhet og nysgjerrighet, samt velvære og sikkerhet. Ofte skyldes problemer for enkeltpersoner og / eller organisasjoner en uheldig kombinasjon av disse sinnstilstandene. Men hvis disse motiveringssystemene er i likevekt i en tilstrekkelig grad, og vil de støtte hverandre og føre til en grundig og kreativ håndtering av utfordringer som oppstår. De kjente fargene til trafikklysene – rød, gul og grønn – representerer disse tre motiverende sinnstilstandene. Frank Staemmler vil sammen med deg i dette seminaret studere hver av disse sinnstilstandene og vise mulige måter å forstå dette på i arbeidshverdagen.

«Balancing Motivations

The well-known colours of traffic lights – red, yellow, and green – represent three significant motivational states of mind: danger and threat, alertness and curiosity, as well as relaxation and safety. Frequently, problems for individuals and/or organisations result from a disadvantageous combination of these states of mind. However, if these motivational systems are at equilibrium to a sufficient degree, they will support each other and lead to a well-grounded and creative handling of challenges.

In this seminar we will study each of these motivational systems and try to apply their understanding to the situations that the participants deal with in their everyday work.»

Frank Staemmler har blandt annet skrevet bøkene:
Empathy in Psychotherapy: How Therapists and Clients Understand Each Other.
New York: Springer Publishing (2012).

Aggression, Time, and Understanding: Contributions to the Evolution of Gestalt Therapy. New York: Routledge, Taylor & Francis (GestaltPress), 2009.For mer informasjon se hans web side: http://www.frank-staemmler.de/www.frank-staemmler.de/Page_in_English.html

 

Velkommen til spennende workshop!

Ta kontakt for påmelding: gpo@gpo.no

 

Medlem kr. 2000,- for to dager

Ikke medlem kr. 4000,- for to dager

Bindende påmelding!