Velkommen til sommeravlsutning og Gestaltsalong!

 

Styret ønsker alle være medlemmer velkommen.

Tore S. Gustavsen og Per Weidemann vil holde denne gestaltsalongen.

Vi avrunder med middag i 20:00 tiden og håper du blir med på denne sommeravslutningen.

 

Velkommen!

Husk påmelding til middagen.