Gestaltsalong med Glenn Rolfsen

Temaer om arbeidslivskvalitet, endring, kultur, konflikt, leders- og medarbeiders ansvar.

Mingling fra kl. 17:00

Kl. 17:30-20:00