25.september blir det gestaltsalong arrangert av GPO

Tid: Kl. 18:00- 21:00

Da er vi så heldige at Daan van Baalen kommer til oss. Han vil ta for seg diagnoseskjema og hvordan vi kan bruke det i arbeidet i og med organisasjoner.

 

GPO styret ønsker alle velkommen til en spennende samling!