«Motstand mot endring»

Beate Midtun og Anita Bolghaug jobber med å utvikle en ny kultur i Fredrikstad kommune med gestalt som metode. Det er et stort forskingsprosjekt forankret i FAFO. Som forskningsansvarlig og veileder for prosjektet, har de med seg Marcolm Parlett. De kommer alle tre på gestaltsalongen og deler med oss!

«Whole Inteligens» i Fredrikstad kommune.

Utvikling av Heltidskultur er av partene i arbeidslivet definert som en av helsesektorens største organisasjonsutviklingsutfordringer. Siden 2016 har WHI dannet kjernen i Fredrikstad kommunes satsningen på utvikling av heltidskultur. i 2017 inngikk vi et forskningssamarbeid forskerne Leif E. Moland og Ketil Braaten i Fafo. Det arbeides nå aktivt for å utvide samarbeide med flere kommuner i Norge.

Det er vår erfaring at WHI som arbeidsmetodikk og tilnærming til organisasjonsutvikling vekker interesse og nysgjerrighet i ulike kommuner, forskningsmiljøer, og sentrale arbeidslivsaktører som fagforbundet og KS.

Fredrikstad modellen og Talkshop Lykkeberg er gripbare Whole inteligens konsepter designet for kulturutviklingsintervensjoner i kommunal kontekst. Medvirkning og verdiskapende samspill mellom politikere, arbeidsgiver og arbeidstakerrepresentanter og sært mange deltidsansatte er nøkkelfaktorer i designet.

Vi ønsker oss flere samarbeidsaktører og vi deler gjerne Fredrikstad modellen og WHI intervensjonen – Talkshop Lykkeberg, med våre kollega i GPO.»

Beate Midttun og Anita Bolghaug 

Beate Midttun og Anita Bolghaug har begge sin gestaltfaglige utdanning fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. De har lang og variert erfaring med organisasjons- og lederutvikling, Beate fra Forsvaret og konsulentbransjen, Anita har jobbet med prosesser innen service og kvalitet, arbeidsrettet rehabilitering og bedriftshelsetjeneste i privat og offentlig næringsliv. Begge er i dag fast ansatt som spesialrådgiver organisasjonsutvikling i seksjon Helse og velferd i i Fredrikstad kommune.

Heltidsutfordringen i norsk helsevesen

Tror du at du vet løsningen på heltidsutfordringen i norsk helsevesen? Tro på nytt! Vi introduserer Talkshop, et «Whole Intelligence»-konsept for arbeid med motstand i organisasjon.

De siste to årene har Beate Midttun og Anita Bolghaug arbeidet med tema Heltid i Fredrikstad kommune. Som veileder og mentor har de med seg Ph.D. Malcolm Parlett, forfatter av boken Future Sense – en gestalt tilnærming til dagens og morgendagens utfordringer.

«Det har vært spennende å bli kjent med deltidskulturen, historien, oppdraget, menneskene, organiseringen og kompleksiteten.» sier Beate og Anita.

De mener at systemet og dagens arbeidsorganiseringen bidrar til høyt sykefravær og urolige brukere.

Det er ikke motstand mot langvakter, heltidsstillinger eller lukseriøse kaffelattedamer man skal bekymre seg for i denne sektoren; skyld og skam er gått ut på dato!

Det er på tide og skrive om frasen «motstand mot endring». Dette handler om kvalitet i arbeidet, yrkesstolthet, meningsfullhet, reell medvirkning, ansvar og frihet – så vel som pasientøkning, lønn/pensjon til å leve av og likestilling mellom kvinne- og mannsdominerte arbeidsyrker.

Tror du at du vet løsningen på heltidsutfordringen i norsk helsevesen? Tro på nytt! Vi introduserer Talkshop, et «Whole Intelligence»-konsept for arbeid med motstand i organisasjon.

 

De siste to årene har Beate Midttun og Anita Bolghaug arbeidet med tema Heltid i Fredrikstad kommune. Som veileder og mentor har de med seg Ph.D. Malcolm Parlett, forfatter av boken Future Sense – en gestalt tilnærming til dagens og morgendagens utfordringer.

 

 

Velkommen!

Hilsen Styret i GPO