Arbeid med ledere og organisasjoner i kriser og vanskelige tider.

GPO inviterer til 2-dagers workshop med Rosie Burrows fra Belfast, Ireland.

Jobber du i en bransje med spesielle utfordringer eller har kunder som har utfordringer? Trenger du forberede deg på uforutsette hendelser eller kriser?

Rosie deler sin erfaring med å jobbe med ledere og organisasjoner i vanskelige tider, og spesielt der det har vært utfordrende forhold/hendelser. Hun holder til i Belfast som har sin egen særegne historie med krigslignende tilstander og traumer som fremdeles preger byen og landet idag. Hun har bl.a. erfaring fra å jobbe med organisasjoner som har ansatte som tidligere var fiender.

Meningen med denne workshopen er å støtte og øke awareness og ferdigheter. Skape en relevant kunnskapsbase og erfaring for å jobbe med og igjennom kriser, traumer, kritiske- eller nødsituasjoner

Det inviteres også til å jobbe med egne case.