«Hvordan støtte kulturendring med gestalt som metode» med Anne Johansen

Anne Johansen er bl.a. utdannet gestaltcoach, -terapeut og -veileder fra NGI. Hun påbegynte utdanningen i 2002 og har under hele utdanningsløpet jobbet som internkonsulent innenfor HR i samme virksomhet.

På denne Gestaltsalongen vil Anne dele sin erfaring med hvordan hun praktiserer gestalt og hvordan hennes arbeid påvirker kulturendring i organisasjonen. Anne sin avsluttende oppgave på terapiutdanningen hadde tittel «Mellom kvantesprang og museskritt», og dette er betegnende for hvordan hun er bevisst på gradering når hun jobber med leder- og organisasjonsutvikling.

Velkommen!